Mouse , keyboard ไร้สายมีความสำคัญอย่างไรกับการ Present งาน

สำหรับ ณ ปัจจุบันการนําเสนอ หรือการ Present งาน ได้เข้ามาเป็นองค์ประกอบสําคัญในขั้นตอนดำเนินธุรกิจ , การเมือง , การศึกษา หรือแม้กระทั่งหน่วยงานของรัฐ ก็ยังต้องใช้การ Present งาน เพื่อสื่อสารข้อมูล , เสนอขออนุมัติ ,เสนอความเห็น , หรือเสนอข้อสรุปต่างๆ

เพราะฉะนั้นผู้ใดเป็นหัวหน้างาน ก็จะต้องรู้จักวิธีนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับงานต่างๆ และเพื่อสร้างผลสําเร็จของงานของตน ด้วยเหตุนี้การนําเสนองานจึงมีความสําคัญต่อ การปฏิบัติงานทุกประเภท เนื่องจากช่วยในการตัดสินใจในการดําเนินงาน พร้อมใช้ในการพัฒนางาน รวมทั้งเผยแพร่ความเจริญก้าวหน้าของงานต่อผู้บังคับบัญชาและบุคคลผู้ให้ความสนใจ การ Present งานเป็นหนึ่งในเทคนิคหนึ่งซึ่งมนุษย์นํามาใช้ เพื่อการสื่อสารพร้อมชักจูงใจอย่างกว้างขวางทั้งภายในและภายนอก เพราฉะนั้นการ Present งานจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าไปมาก การ Present งานแต่ล่ะครั้งจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาช่วยเสริม เพื่อให้ขั้นตอนดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น สมบูรณ์แบบมากที่สุด สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือ Mouse กับ keyboard ที่ใช้ในการเปิดงานขึ้นสไลด์ ซึ่งจะต้องมีคุณภาพดี ใช้งานได้อย่างคล่องตัว

คงมีหลายเหตุการณ์ที่คุณมีความรู้สึกหงุดหงิด รำคาญใจกับ Mouse กับ keyboard ที่มีสายเหลือเกิน เพราะบางทีเชื่อมต่อ USB เข้าบ้าง หลุดบ้าง หรือบางครั้งเวลาที่คุณต้องการลาก Mouse ไปตามจุดต่างๆ ของหน้าจอ สายก็พันกันบ้าง มีสะดุดบ้าง จนทำให้การสำเสนอเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณใช้ Mouse กับ keyboard ไร้สาย

แน่นอนว่าข้อดีของ Mouse กับ keyboard ไร้สาย คือ มีความคล่องตัว จะยกไปจุดไหนก็ง่าย สบาย ทำให้สามารถใช้งานได้ในทุกๆ ที่ตามต้องการ เพียงแค่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์กับเชื่อมต่อระบบไร้สายเท่านั้น โดย Mouse กับ keyboard ชนิดนี้มีตัวรับและตัวส่งสัญญาณ แบบ PS/2 ซึ่งใช้คลื่นความถี่ 27MHz การ Mouse ไร้สายนำเทคโนโลยีความถี่ ของคลื่นวิทยุมาใช้ จะทำให้การใช้งาน Mouse มีความสะดวกมากขึ้นและสามารถใช้งานได้ในอาณาเขตอันกว้างขึ้น เพราะคลื่นวิทยุสามารถทะลุทะลวงผ่านอุปสักกีดขวางใดๆ ได้อย่างสบาย ไหลลื่น เพียงแต่จะต้องมีการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณเพิ่มเติมที่เครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นเอง เพียงเท่านี้การ Present งานของคุณก็จะมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น สำหรับข้อดีของ Mouse ประเภทนี้ ที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ สามารถเลื่อน Mouse ไปมาได้ในระยะที่อยู่ห่างจากคอมพิวเตอร์มากขึ้น เพราะไม่มีสายไฟเป็นตัวกำหนดขอบเขตทำงานอีกต่อไป อีกทั้งยังทำให้คุณเป็นคนที่ดูก้าวล้ำสมัย มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นระดับหนึ่ง