10 อันดับอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่ขาดไม่ได้

‘สำนักงาน’ จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาประกอบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญมาก เนื่องจากอุปกรณ์สำนักงานนานาชนิดจะทำให้พนักงานทำงานได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า 10 อันดับอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่ขาดไม่ได้สำหรับพนักงานออฟฟิตเป็นอย่างไร

  1. เครื่องคิดเลข

ถึงแม้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือก็สามารถคิดเลขได้ แต่อุปกรณ์ทั้ง 2 อย่าง ก็ไม่สะดวกเท่าเครื่องคิดเลข ได้ในบางสถานการณ์ ส่วนในแผนกบัญชี ก็ควรมีเครื่องคิดเลขแบบมีฟังก์ชั่นพิเศษสนับสนุน

  1. อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

ไม่ว่าจะเป็น เครื่องเย็บกระดาษ , ลวดเย็บกระดาษ , คลิปดำ , กรรไกร , ไม้บรรทัด เทปกาว รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ อีกมากมาย อุปกรณ์เหล่านี้ ควรให้มีไว้ใช้อย่างละหนึ่งชุดประจำแผนก เพราะช่วยทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบลื่น

  1. แฟ้มเอกสาร

แฟ้มเอกสาร เป็นเครื่องมือซึ่งทำให้การจัดเก็บเอกสารต่างๆ เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย โดยอาจแบ่งแฟ้มแบบอ่อนและแข็งเพื่อความสะดวกในการใช้งาน และคำนึงถึงพื้นที่จัดเก็บเป็นหลัก

  1. เครื่องเขียน

ชุดเครื่องเขียน เป็นอุปกรณ์ประจำตัวที่พนักงานทุกคน ต้องมีกับตัวกันอยู่แล้ว โดยการจัดซื้อควรเลือกสรรให้ออกมามากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ปากกาลูกลื่น , หมึกซึม , เมจิก เป็นต้น

  1. กระดาษ , ซองจดหมาย , ซองเอกสาร

กระดาษกับซองต่างๆ เป็นอุปกรณ์สำคัญ เพราะฉะนั้นจึงควรเลือกกระดาษที่มีความเหมาะสมกับงานต่างๆ ส่วนซองจดหมาย ควรเน้นขนาดซอง

  1. Printer, Scanner, เครื่องถ่ายเอกสาร

อุปกรณ์เสริมซึ่งช่วยทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การเลือกซื้อควรพิถีพิถันเป็นพิเศษ เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้มีราคาสูง และควรคำนึงถึงรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสม

  1. โทรศัพท์, FAX

เครื่องมือสื่อสาร เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากสำหรับสำนักงานต่างๆ โทรศัพท์ควรเลือกแบบที่สามารถโอนสายได้ ส่วนการเลือกเครื่องส่ง FAX ควรพิจารณาจากความสามารถในการใช้งานว่ามีคุณสมบัติมาก – น้อยขนาดไหน

  1. คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมาก เพราะในปัจจุบันนี้พนักงานล้วนแต่นั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ ด้วยกันแทบทั้งสิ้น

  1. Internet

Internet เป็นสิ่งที่ต้องมาควบคู่กับคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตอาจมีแพ็คเกจ อันเหมาะสมกับธุรกิจบางประเภท อย่าลืมดูที่ความเร็วเป็นหลัก

  1. โต๊ะกับเก้าอี้

นอกจากจะให้พนักงานนั่งทำงานแล้ว ยังเอาไว้รับรองแขกอีกด้วย นอกจากนี้บางสถานะโต๊ะและเก้าอี้ยังบ่งบอกถึงตำแหน่งภายในบริษัทอีกด้วย โดยดีไซน์กับราคาก็จะสูงขึ้นตามตำแหน่งของผู้ใช้งาน ส่วนการเลือกซื้อขอแนะนำให้เลือกเป็นแบบเข้าชุด เพราะเมื่อนำมาตั้งที่บริษัทจะได้ออกมามีความสวยงาม มีความเป็นระเบียบแล้ว อีกทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการจัดออฟฟิศให้กลมกลืนได้อีกด้วย