การเลือกซื้อ Projector

สำหรับในปัจจุบันนี้ Projector เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ ในการนำเสนองานและฉายภาพ โดย Projector ถูกนำมาใช้ในการฉายภาพเพื่อนำเสนองานในการประชุมของหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน

Projector คือ อุปกรณ์ใช้ฉายภาพ เพื่อนำเสนอภาพขนาดใหญ่ ตามงานแสดงสินค้าหรืองานแสดงต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกเช่นเดียวกับการรับชมภาพยนตร์ ซึ่งจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ถูกนำมาใช้ในการพัฒนา Projector อยู่เสมอๆ เช่น พัฒนาให้มีน้ำหนักเบาขึ้น อีกทั้งยั้งรองรับการใช้งานแบบต่างๆมากขึ้น และแน่นอนว่าให้คุณภาพของภาพที่คมชัดมากยิ่งขึ้นด้วย

วิธีเลือกซื้อ Projector

Pico Projector และ Pocket Projector

เป็น Projector มีรูปร่างขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบา เหมาะกับการหิ้วไปใช้งานนอกสถานที่อย่างสบายๆ โดย Pico Projector เป็น Projector ซึ่งมีขนาดเล็กมาก มีขนาดเทียบเท่ากับ Smart Phone เท่านั้นเอง ส่วน Pocket Projector จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมา แต่ก็ยังจัดว่าเป็น Projector ขนาดเล็กอยู่มากเมื่อเทียบกับแบบอื่นๆ

3D DLP Ready Projector

มีคุณสมบัติพิเศษในการฉายภาพ 3 มิติ ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมเป็นอย่างมาก เนื่องจากในสมัยก่อนภาพยนตร์ 3 มิติ จะสามารถหาชมได้จากโรงภาพยนตร์เท่านั้น แต่ด้วยเทคโนโลยีอันมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น จึงทำให้นำระบบ 3 มิติมาใช้กับ Projectorได้แล้ว แต่ถึงกรนั้นก็ตาม 3D DLP Ready ก็ยังใช้งานในการฉายภาพปกติได้อีกด้วย เช่น การนำเสนองานในระบบ 2 มิติได้

Short Throw Projector

ฉายภาพได้ขนาดใหญ่โต โดยมีระยะห่างจากจอรับภาพไม่มากเท่าไหร่นัก ซึ่งบางรุ่นยังฉายภาพได้ในระยะห่างจากจอรับภาพไม่ถึง 1 เมตร เพราะฉะนั้น Short Throw Projector จึงเหมาะกับการฉายภาพห้องที่มีความคับแคบ

Interavtive Projector

มีคุณสมบัติพิเศษ คือ Interactive Whiteboard ทำให้มันสามารถใช้งานได้แบบเดียวกับกระดาน Interactive Whiteboard ทั่วๆ ไป จัดเป็นคุณสมบัติใหม่สำหรับ Projector โดยคุณสามารถฉายภาพไปที่กระดานก็ใช้งานคุณสมบัติของ Interactive Whiteboard ได้แล้ว

สำหรับการเลือกซื้อ Projector ควรถามตัวเองเป็นอันดับแรกก่อนว่า จะนำไปใช้งานอย่างไร โดย Projector สามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น การนำเสนองานในห้องประชุม , หิ้วไปใช้นอกสถานที่ , นำมาติดตั้งถาวรในห้องประชุม , ฉายภาพยนตร์ภายในบ้าน เป็นต้น ตัวอย่างเช่น Projector สำหรับนำมาทำเป็น Home Theater ก็จะมีอัตราความกว้าง 16:9 ใช้สำหรับการฉายภาพยนตร์กำลังพอดี , สำหรับ Projector ที่นำมาเสนองานก็จะใช้อีกรุ่นหนึ่งซึ่งเรียกว่า Data Projector โดยมีอัตราความกว้าง 4:3 หรือผู้ใช้งานยังเลือก Projector จากสิ่งพิเศษอื่นๆ ได้ด้วย เช่น Short Throw ใช้ในห้องขนาดเล็กมาก หรือ Wireless Projector ฉายภาพได้โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อสายไฟ เป็นต้น